Chính sách hoàn, hủy

1. Cơ chế giải quyết Thắc mắc – Khiếu nại từ phía Quý khách hàng:
Trong quá trình giao dịch, nếu có bất kỳ ý kiến thắc mắc nào về các sản phẩm, dịch vụ, hay phát hiện thiếu sót trong nghiệp vụ, tác phong và tinh thần, thái độ phục vụ, Hạ Tím Hotel rất mong nhận được phản hồi từ phía Quý khách hàng.

Hạ Tím Hotel luôn hướng tới việc cung cấp cho Quý khách hàng các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy nhất. Mục giải quyết khiếu nại chính là nhịp cầu nối giữa Quý khách hàng với Hạ Tím Hotel để giúp chúng tôi làm tốt điều đó.

2. Chính sách Hủy bỏ Booking

a) Hủy phòng từ phía khách hàng:

Khi quí khách yêu cầu hủy phòng, trừ trường hợp thiên tai, quí khách phải chịu phí hủy tương ứng với các trường hợp sau:

  • Trả 30 % tổng chi phí nếu việc hủy phòng được thực hiện 7 ngày trước ngày quí khách dự kiến đến khách sạn nhận phòng.
  • Trả 50% tổng chi phí nếu việc hủy phòng được thực hiện từ 3 đến 6 ngày trước ngày quí khách dự kiến đến khách sạn nhận phòng.
  • Trả 100 % tổng chi phí nếu việc hủy phòng được xác nhận bởi khách sạn trong vòng 3 ngày trước ngày quí khách dự kiến đến khách sạn nhận phòng.

b) Hủy phòng từ phía khách sạn

Khách sạn có quyền hủy bỏ đặt phòng trong các trường hợp sau đây:

  • Khách hàng không trả số tiền trong vòng 7 ngày trước khi đến khách sạn.
  • Các trường hợp bất khả kháng (lũ lụt, bạo loạn, các tình trạng đe dọa đến sức khỏe hay cuộc sống của khách hàng, trưng dụng bởi nhà nước …). Trong trường hợp này, khách sạn sẽ hoàn trả lại khách hàng số tiền đã thanh toán.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách hủy phòng, thanh toán (trước) hoặc vắng mặt của nhà cung cấp chỗ ở kỹ càng trước khi thực hiện đặt phòng của mình và lưu ý luôn thực hiện thanh toán đúng thời hạn như được yêu cầu cho đặt phòng tương ứng.